Aluminij Mostar
Objavljeno: 12. lipnja 2019.

Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor

Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i članka 129. Statuta Društva, Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar na svojoj sjednici dana 10.6.2019.  donosi...

Aluminij Mostar
Objavljeno: 5. lipnja 2019.

U privitku objavljujemo Izvješće o radu Odbora za glasovanje sa Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar, održane 31. svibnja 2019. godine, u prostorijama Upravne zgrade Aluminija.

Aluminij Mostar
Objavljeno: 31. svibnja 2019.

Na današnjoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj pod predsjedanjem Marinka Bošnjaka koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade FBiH, jednoglasno je usvojena Odluka o nastavku rada Društva Aluminij d.d. Mostar.

Također, Aluminijevi su dioničari,...