Aluminij Mostar
Objavljeno: 22. studenog 2016.

Direktor Aluminija d.d. Mostar Mario Gadžić, izvršni direktor za ekonomsko-financijske poslove Dražen Pandža, predsjednik NO-a Aluminija Dalibor Miloš i direktor Odjela korporativnih komunikacija i marketinga Društva Darko Juka jučer su bili domaćinima na radnomu sastanku s č...

Aluminij Mostar
Objavljeno: 11. studenog 2016.

- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine snažno podupire Aluminijeva nastojanja na putu oporavka njegova poslovanja, te će mu biti potporom i osloncem u ostvarivanju vitalnih kontakata s potencijalnim strateškim partnerima iz svijeta, ali i s mjerodavnim tijelima na...

Aluminij Mostar
Objavljeno: 4. studenog 2016.

Na današnjoj, redovitoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj pod predsjedanjem Adnana Frljaka, koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade Federacije BiH, Aluminijevi su dioničari usvojili čitav niz za Društvo vitalnih odluka, a najbitnije su svakako one...