Aluminij danas

Aluminij Mostar

Danas je Aluminij d.d. Mostar postojanim dioničkim društvom, čija struktura kapitala iznosi: 44% udio malih dioničara, 44% udio Vlade Federacije BiH i 12% udio Vlade Republike Hrvatske. Upošljavamo 900 djelatnika i ostvarujemo godišnji izvoz koji premašuje 200 milijuna eura.

Uvođenjem cjelovitoga računalnog sustava i novih tehnologija, poboljšana je kakvoća naših proizvoda. Značajan iskorak napravljen je i na uspostavi sustava kakvoće, zaštite okoliša, kao i djelatnika, što je primjerom uspješnoga i suvremenoga načina proizvodnje i poslovanja. Razgranata mreža poslovne suradnje obuhvaća neka od prestižnih svjetskih imena u aluminijskoj industriji. Kakvoća i čistoća našega metala među najboljima je u svijetu.

Polovicom 2002. godine završili smo prvi veliki projekt osuvremenjivanja Aluminijevih pogona. U taj je vizionarski pothvat uvođenja novih tehnologija i nadgradnje proizvodnoga sustava uloženo 150 milijuna eura, zahvaljujući čemu se Aluminij otad ravnopravno mjeri s vodećim svjetskim proizvođačima. Proizvodnja je tako povećana za 30 posto, dok su osjetno smanjeni izdaci na potrošnji struje i drugih sirovina. O presudnomu značenju stalnoga ulaganja u osuvremenjivanje tvornice zorno svjedoči podatak o tomu kako je prije Domovinskoga rata u Aluminiju otprilike 3.400 djelatnika proizvodilo 92 tisuće tona metala godišnje, dok danas njih 820 proizvodi 130 tisuća tona primarnoga aluminija.

Aluminij Mostar

Aluminij od nastanka neumorno radi, izgrađuje i nadograđuje, kako vlastite proizvodne sposobnosti i dosege, tako i društvo u cjelini, neprestance ulažući u unaprjeđenje gospodarstva, oplemenjivanje svojega okružja i praćenje svjetskih tehnoloških pomaka i dostignuća.

Aluminij s jednakim zanosom podupire i projekte aluminijske prerade koji mogu biti nositeljima razvitka na ozemlju cijele države. Svojim uspjehom i predodžbom u javnosti, Aluminij diljem svijeta pronosi novu, poboljšanu sliku o ovim krajevima, istodobno otvarajući vrata višemilijunskih tržišta i drugim tvrtkama iz Bosne i Hercegovine, bez obzira na vrstu djelatnosti.

Ugradba nove vibro-prese u Anodama, u kolovozu 2006. godine, stajala nas je 40 milijuna eura, a osuvremenjivanjem su u cijelosti izmijenjeni anodna peć, sustav upravljanja i nadziranja pečenja anoda, što je nastavljeno 2011. godine, ugradbom najnovijega sustava njemačkoga Outoteca ARTS za identificiranje i praćenje anoda i anodnih šipki. Osim povećanja obima proizvodnje, postignuta su povećanja i u kakvoći proizvoda, kao i u ukupnoj sigurnosti proizvodnje, zaštiti okoliša i djelatnika.

Značajna sredstva stalno ulažemo i u poboljšanje djelatnoga prostora u Elektrolizi i u Ljevaonici. Primjerice, ugradbom suvremenoga stroja za čišćenje lonaca u Elektrolizi, smanjeni su buka i količina ispuštanja prašine u djelatni prostor i u okoliš. Neprestance radimo na daljnjemu usavršavanju i povećanju usisa plinova iz elektrolitičkih ćelija, a u Anodama i u Ljevaonici, u dijelu njihovih proizvodnih pogona, plin je zamijenio loživo ulje i doveo do smanjenja ispuštanja štetnih plinova u okoliš za čak 90% u odnosu na prethodno stanje. U Ljevaonici smo, uz novu ljevačku peć, kapaciteta 50 tona, ugradili i novu liniju za lijevanje malih legiranih ingota.

Zamisao opisana samim imenom Hercegovina – aluminijska regija živi u viziji sklapanja novih partnerskih odnosa za otvaranje pogona za viši stupanj obradbe našega aluminija i proizvodnju proizvoda ili poluproizvoda za automobilsku, brodsku, zrakoplovnu, prehrambenu, elektroenergetsku i za bilo koju drugu industriju. Unutar svojega tvorničkog kruga, a tako i diljem države, želimo pogone za preradu aluminija, jer nam dugoročnim ciljem nije nastaviti s izvozom primarnoga metala, nego nam je cilj aluminij koji je prerađen u BiH i, s dodanom vrijednošću, izvezen kao građevinski profil, električni kabel, automobilski naplatak...
 

aluminij.ba
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar