Activities calendar

13 listopada 2016

Obavijest o sazivanju redovite Skupštine dioničara Aluminija, za dan 4. studenog

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor

Broj: 4613/16

Mostar, 7.10.2016. godine

 

Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i članka 107. st. 13. Statuta Društva, Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar na svojoj sjednici dana 7.10.2016.  donosi

ODLUKU

o sazivanju redovite Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar