Activities calendar

26 listopada 2016

Reakcija na pisanje Vijesti.ba: Sutrašnjica ne pripada retrogradnim snagama

Aluminij Mostar

Premda nebitnima ne bismo davali na važnosti, osjećamo obvezu javno se očitovati na degutantan medijski istup stranice Vijesti.ba, koja je jučerašnji posjet direktora Aluminija d.d. Mostar Marija Gadžića predsjedniku Federacije BiH Marinku Čavari popratila naslovom Aluminij istjerao nehrvatske radnike – Strujom iz Sarajeva do hrvatskog Aluminija.

Korporativne komunikacije

Studenti će u Aluminiju izvršiti zadatke s temama carinskih politika i DOP-a

Aluminij Mostar

Na tragu svoje programske politike izgradnje i unaprjeđenja čvrstih sveza s visokoškolskim ustanovama, Aluminij d.d. Mostar prihvatio je prijedlog Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Intera tehnološkoga parka Mostar za sudjelovanje u programu Moja praksa, koji je dijelom projekta Partnerstvo u inovacijama (Partnership for Innovation), kojega financirana USAID (United States Agency for International Development), a provodi EDC (Education development center).

Korporativne komunikacije

Susret direktora Aluminija d.d. Mostar i predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

Aluminij Mostar

Tijekom posjeta predsjedniku Federacije BiH Marinku Čavari, direktor Aluminija d.d. Mostar Mario Gadžić predstavio je jučer najvećega bosanskohercegovačkog izvoznika i predočio pomake, odnosno sve što je učinjeno na tragu oporavka Aluminija od trenutka njegova preuzimanja dužnosti prvoga čovjeka Hercegovačkoga diva.

Korporativne komunikacije