Activities calendar

03 siječnja 2019

Obavijest o dopuni Dnevnoga reda Skupštine dioničkoga Aluminija, zakazane za 11. siječnja

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor

Na temelju članka 231. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15) i članka 99. Statuta Aluminija d.d. Mostar (pročišćeni tekst) broj: 01-1-7/2017, od 28.11.2017. godine, Nadzorni odbor Društva Aluminij d.d. Mostar, objavljuje:

 

O B A V I J E S T