Activities calendar

16 svibnja 2019

Izvanredna skupština dioničara Aluminija d.d. Mostar zakazana za 31. svibnja

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor

Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i Odluke o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar, broj 02-2-45/2019, od 6.5.2019. godine, Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar na svojoj sjednici dana 6.5.2019.  donosi

 

OBAVIJEST

o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkoga društva Aluminija d.d. Mostar