Interni natječaj za prijam djelatnika na upražnjena radna mjesta u STV-u

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Uprava Društva

Broj: 4261-2/12

Mostar,19.10.2012.

 

Na temelju Odluke Uprave Društva, broj: 4261-1/12 od 19.10.2012. godine raspisuje se

 

INTERNI NATJEČAJ

za prijam djelatnika na upražnjena radna mjesta u STV-u

 

1. vozač viličara......……………………....... 3 izvršitelja

2. automehaničar..................................... 2 izvršitelja

3. garderobijer............................................ 1 izvršitelj

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

a) SSS (za radno mjesto pod 2. obvezan smjer automehaničar)

b) da je u stalnomu radnom odnosu

c) da ima suglasnost rukovoditelja iz bivše organizacijske jedinice

 

Interni natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i na našoj mrežnoj stranici.

Komisija će izvršiti izbor kandidata posebno za radna mjesta pod 1. i 2. te će isti biti upućeni na obuku u STV.

Prijave s traženom dokumentacijom i kratkim životopisom dostaviti na Protokol. Nepotpune i nepravodobne prijave ne će biti razmatrane.

 

Uprava Društva

Direktor Društva

Ivo Bradvica