Novosti

Aluminij Mostar
U privitku objavljujemo izvješće sa Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar održane 23. rujna 2019. god.
Objavljeno: 26. rujna 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
ALUMINIJ d.d. Mostar NADZORNI ODBOR Broj: 02-2-104/2019 Mostar, 13.09.2019.godine   Na temelju odredbi članka 129. Statuta društva Aluminij d.d. Mostar, članka 185. i 231.  Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine F BiH...
Objavljeno: 16. rujna 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
ALUMINIJ d.d. Mostar NADZORNI ODBOR Broj: 02-2-44/2019 Mostar, 28.08.2019. godine   Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i članka 129. Statuta Društva, Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar...
Objavljeno: 6. rujna 2019. | Iscrpnije ... |