Na tromjesečno razdoblje imenovani predstavnici kapitala Vlade FBiH u NO-u Aluminija

Aluminij Mostar

Na današnjoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj pod predsjedanjem Marinka Bošnjaka koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade FBiH, jednoglasno je usvojena Odluka o nastavku rada Društva Aluminij d.d. Mostar.

Također, Aluminijevi su dioničari, zbog isteka tromjesečnoga mandata, razriješili dužnosti tri člana Nadzornoga odbora Društva koji su zastupali kapital Vlade FBiH, i to: dr. sc. Zdenka Klepića, Igora Planinića i Vedrana Smiljanića. Sukladno prethodnoj suglasnosti iz Vlade, ista trojica danas su imenovana u NO Aluminija, također na sljedeće tromjesečno razdoblje.

Aluminij Mostar
Korporativne komunikacije