Nadgradnja filtracijskih središta Aluminijeve Obrade plinova u punomu je zamahu

Aluminij Mostar

Radovi na nadgradnji filtracijskih središta suhe obrade plinova, koje Aluminij provodi u suradnji s francuskom tvrtkom Fives Solios, s ciljem povećanja protoka plinova iz elektrolitičkih ćelija prema središtu za njihovo pročišćavanje, u punom su zamahu, a obišli smo gradilište u tijeku postavljanja dimnjaka i noseće konstrukcije na izgradnji novoga filtra na Filtracijskomu središtu 2.

Poslovođa suhe obrade plinova Goran Mrkić upoznao nas je s pogonom, provevši nas sinoptikama odnosno nadzornim prostorijama, u kojima su smještene upravljačke/sinoptičke ploče jednoga i drugoga dijela pogona (FC1 i FC2), otkuda nadziru rad suhe obrade plinova s trenutačnih šesnaest filtara, potom dva silosa sa svježom glinicom zapremine 900 t i četiri silosa s fluornom glinicom zapremine 140 t.

Pojašnjenja radi, vrlo bitan Aluminijev pogon, Obrada plinova, podijeljen je na suhu obradu plinova, mokru obradu plinova i na pneumatski transport glinice, gdje je rad organiziran u smjenama prema tzv. brigadnom sustavu te su djelatnici raspoređeni u tri smjene, a četvrta je tijekom mjeseca u pričuvi. Svaka smjena ima deset djelatnika/poslužitelja, s predradnicima, ravnopravno raspoređenih na suhu i na mokru obradu plinova. Obišli smo ih na djelatnim mjestima i prva uočljiva činjenica jest kako su hvale vrijedni projekti osuvremenjivanja u procesu hvatanja i pročišćavanja ispusnih plinova iz elektrolitičkih ćelija Aluminijeve Elektrolize, mostarskoj tvornici donijele nemjerljiv boljitak, ali djelatnicima ovoga pogona i značajno povećanje obima dnevnih zadaća.

- Aluminij je, na obadva filtracijska središta, prije radio sa svega dvanaest filtara, a završetkom ovih radova imat ćemo ih ukupno osamnaest. No, i unatoč tomu rastu koje je donijelo osuvremenjivanje, predanim pristupom poslu ovih ljudi, nikada nije došlo do havarija niti je ugrožen protok glinice prema ćelijama – ponosno ističe Mrkić, domećući kako trenutačna rekonstrukcija obuhvaća i ugradbu sasma nove linije opskrbe Elektrolize svježom glinicom, s najnovijom tehnologijom Aerios spomenute tvrtke Fives Solios.

Mrkić podcrtava bitnost postojana rada suhe obrade plinova koja opskrbljuje Elektrolizu fluornom glinicom koja je ključna u proizvodnji, ali i na polju zaštite okoliša.

- Ovo je jedini otvoreni pogon u Aluminiju jer je cjelokupna naša infrastruktura na izvanjskomu prostoru, a gotovo 80 posto naših zadaća spada u terenski rad na filtracijskim središtima, bez obzira na vrućine, snijeg, led, prašinu i stalnu buku – pojašnjava nam Ivica Raspudić, smjenski poslužitelj suhe obrade plinova, koji nas je proveo divovskim filtrima, pokazavši nam mjesta nadziranja protoka svježe i fluorne glinice.

Poslovođa Mrkić ističe kako su u pogonu Elektrolize, procesima osuvremenjivanja u Obradi plinova, značajno poboljšani uvjeti rada, a i opće stanje sa zaštitom okoliša u Aluminiju, jer štetni plinovi iz ćelija prolaze obradu i tek tada odlaze u atmosferu. Pogonom suhe obrade plinova dnevno prođe oko 630 t glinice.

Mokra je, pak, obrada plinova pod svoju mjerodavnost dobila i pneumatski transport glinice, nakon provedenih projekata osuvremenjivanja kojima je odbačen zastarjeli način opskrbe elektrolitičkih ćelija glinicom putom kranova i uveden automatiziran, izravan pristup ćeliji iz silosa. Poslovođa mokre obrade plinova i pneumatskoga transporta glinice Mirko Tomić pojašnjava kako njegov dio pogona ima četiri sekcije s međuspremnicima, a svaki taj međuspremnik opskrbljuje po dvije ćelije. Mokra je obrada odnosno pneumatski transport smješten između dvaju proizvodnih dvorana Elektrolize i tamo smjenski poslužitelji rade na temperaturama koje ljeti dosežu 65 stupnjeva Celzija.

Obadvojica poslovođa ističu korektan rad svojih ljudi, ali i dobru suradnju njihovih timova s djelatnicima i strojnoga i elektroodržavanja koji su stalno na raspolaganju Obradi plinova.

Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar

Ured za odnose s javnošću