Zaštita djelatnika

Aluminij Mostar

Jednom je od osnovnih zadaća Aluminija skrbiti za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika, ali i posjetitelja, osiguranjem zdrave i sigurne djelatne okoline, i to aktivnim, mjerljivim i konstruktivnim programom upravljanja sigurnosti.

U Aluminiju su ugrađeni sigurnosni uređaji i sustavi rada, te se svakodnevno provodi i izobrazbu djelatnika. Stalan je i aktivan nadzor djelatnoga prostora s ciljem uočavanja bilo koje opasnosti po zdravlje ili sigurnost na radu, a tvornica osigurava osposobljene i stručne osobe za uvježbavanje djelatnika i suradnika u provedbi projekta sigurnoga rada, gdje je obvezna međusobna suradnja, sve s ciljem stvaranja sigurnoga djelatnog okružja, što iziskuje i požrtvovnost i odgovornost, kako rukovodstva, tako i svih djelatnika.

Zaštita na radu zakonskom je obvezom poslodavca, a djelatnom obvezom zaposlenika, te Aluminij ima ustrojenu Službu zaštite na radu, a Pravilnikom o zaštiti na radu Aluminija uređena su prava, obveze i odgovornosti djelatnika i poslovodstva. Tako su uređeni i propisi o medicini rada, s obvezom redovitih liječničkih pregleda i nadzora zdravstvenoga stanja za sve djelatnike.

Naše Procedure posjeta i za goste predviđaju odgovarajuću izobrazbu s područja zaštite i sigurnosti koja podrazumijeva pridržavanje odredbi o ponašanju unutar tvorničkoga kruga.

Više je fotografija dostupno na sljedećoj poveznici.

aluminij.ba
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar