Zaštita okoliša

Aluminij Mostar

Zaštita ljudi i okoliša u Aluminij neodvojivim je dijelom tehnoloških procesa, a provode ju, neprestance razvijaju i unaprjeđuju visokoobrazovani kadrovi. Na djelu potvrđeni ishodi i ostvarena razina ekološke svijesti zaposlenika opravdavaju sva, na desetke milijuna eura vrijedna ulaganja u sanacijske radove, zdanja i uređaje zaštite.

Vode koje ispuštamo u rijeku Neretvu biološki pročišćavamo, a izdvajanje ulja obavljamo putom uljnih separatora. S ciljem potpune zaštite Neretve, izgrađen je sabirni bazen, zapremine 5000 m3, koji bi pri nekoj nezgodi prihvatio sve štetne vode. Kakvoća voda koje idu u Neretvu pod stalnim je nadzorom.

U Aluminiju je ugrađeno niz uređaja s namjenom zaštite djelatnika i okoline. Tako je 256 elektrolitičkih ćelija u zatvorenoj izvedbi, što omogućava hvatanje anodnih plinova. Izdvajanje fluora i njegovo ponovno vraćanje u proces obavlja se u posebnim pročistačima s reaktivnom glinicom. Osim visokih ekoloških učinaka pročišćavanja anodnih plinova, recikliranjem fluora unaprjeđujemo i ekonomičnost procesa. Učinkovitost uređaja za zaštitu ljudi i okoline pratimo redovitim kemijskim nadzorom zraka, biljaka, zemljišta, otvorenih i podzemnih vodnih tokova.

U Aluminiju je zasađeno 400 tisuća četvornih metara travnatih površina, voćnjaka, cvijeća, drveća i drugoga raslinja. U proizvodnoj tehnologiji Aluminija stalan je program smanjenja štetnoga utjecaja na okoliš, s posebnim naglaskom na zaštitu tla, vode i zraka, jer se nalazimo na vodozaštitnomu području, u blizini naselja i rijeka. Upoznavanjem zaposlenika, poslovnih suradnika, dobavljača i kupaca s politikom kakvoće i zaštite okoliša otvaramo mogućnost i njima za pridonošenje zaštiti okoliša. Jednostavno rečeno, zaštitu ljudi i okoliša provodimo sukladno civilizacijskoj postavci proizvodnja da, pod svaku cijenu ne. Svi naši djelatnici sudjeluju u primjeni sustava zaštite okoliša i zaštite djelatnika i neprestance ih unaprjeđuju.

Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar